Nemački automobilski gigant je predstavio svoj rad na projektu pod nazivom V-Charge koji  u stvari čini uspešnu kombinaciju autonomnog parkiranja i sistema punjenja baterija električnog automobila.

V-Charge sistem omogućava vozaču da se doveze do, na primer, glavnog ulaza u neki trgovački centar i napusti vozilo. Zatim putem pametnog telefona aktivira sistem autonomnog parkiranja automobila. Tada se vozilu pošalje digitalna karta koja mu pomaže u samonavođenju do praznog parking mesta.

vw-v-charge-01

Dalje, ukoliko je parking opremljen sistemom induktivnog punjenja baterija automobila V-Charge će vozilo usmeriti prema takvim parking mestima. Nakon što baterije budu napunjene vozilo će napustiti mesto za punjenje i otići do običnog parking mesta kako bi se istim punjačem moglo poslužiti drugo električno vozilo.

Kada se vozač sprema da napusti pomenuti trgovački centar, jednostavno putem aplikacije pozove vozilo na mesto na kome ga je ostavio, a automobil će se sam tamo i dovesti.