Akumulator koji ne startuje motor automobila mnogima zna da bude problem tokom zime. Vozači često okrivljuju sebe, ali bez razloga, jer čak i potpuno ispravan akumulator u slučaju da se ne koristi danima može da otkaže poslušnost. Kapacitet akumulatora zavisi i od temperature. Pri višim temperaturama kapacitet se povećava, a pri niskim smanjuje.

Punjenje akumulatora

Akumulator se puni „strujom”, koja odgovara 10 odsto vrednosti njegovog kapaciteta. Za 45 amper-časova vreme punjenja traje od 10 do 14 sati.

Metodom „brzog punjenja” ispravni akumulatori mogu da se, bez posledica, napune do 80 odsto svog kapaciteta, što traje oko jedan sat. Ako nemate punjač, vozite najmanje 30 minuta, ukoliko je moguće, sa isključenim svim potrošačima (svetla, audio-sistem, navigacija…) Punjenje malim, amaterskim punjačima, koji obično nemaju nikakvu regulaciju, traje duže, a može da dovede i do prepunjavanja akumulatora.

Pomoć pri startu kablovima

– Kablovi za povezivanje ne smeju da budu tanji od 16 mm2, a za dizel-motore od 25 mm2. Naravno, oba akumulatora moraju da budu istog napona

– Ako se radi o kvaru ili nekoj grešci u instalaciji vozila, pomoć se ne sme koristiti, jer bi moglo da dođe do oštećenja akumulatora ili alternatora na vozilu koje daje pomoć

– Plus pol praznog akumulatora spoji se sa plus polom punog, a minus pol punog veže se za masu (minus) na motoru, koji se startuje, što može da bude i kabl za spoj mase sa motorom

– Proveriti sve spojeve na kablovima

– Najpre se pokrene motor ispravnog vozila s punim akumulatorom, a posle kraće pauze i motor s praznim akumulatorom

– Posle uspešnog starta, korišćeni kablovi se skidaju obrnutim redom

akumulator-1

Kvarovi koji utiču na akumulator

Ako akumulator nema unutrašnjih smetnji, kvar mora da se traži u instalaciji vozila, a uzroci mogu da budu:

– neispravni alternator (akumulator stalno prazan)

– labav ili neispravan kaiš alternatora

– neispravan regler što dovodi do prepunjavanja akumulatora

– neispravan prekidač ili relej za isključenje pojedinih prijemnika koji tako ostaju stalno uključeni

– razna elektronska oprema (sat, radio, alarm…) imaju preveliku potrošnju preko „struje mirovanja”, kod vozila koja se retko voze na duže puteve

– starosti akumulatora koji je već davno preživeo garantni rok proizvođača (duže od pet-šest godina)

Čišćenje akumulatora

Korozija sa polova i klema najlakše može da se ukloni kuhinjskom žicom, sitnijom šmirglom ili čeličnom vunom. Od masnoće i prljavštine poklopac baterije čisti se vodom u koju je dodata soda bikarbona, a kleme mogu da se namažu mašću koji sprečava stvaranje vlage i koroziju.

Izvor:
www.politika.rs